КАТЕТЪР - РЕЧНИК

КатетърИзбор На Редактора
Мини клас Zumba
Мини клас Zumba
Какво представлява катетърът? Какви са нейните функции? Болезнено ли е? При какви условия се прилага? Бактериалната инфекция е рискът от прилагане на катетъра