MOC - КОМПЮТЪРНА КОСТНА МИНЕРАЛОМЕТРИЯ - ИЗПИТИ

MOC - Компютърна костна минералометрияИзбор На Редактора
Сътресение
Сътресение
Какво е MOC? Какви са показанията му? Колко вида MOC има? Как се прави? Какви резултати дава?