УЛНА И РАДИО - АНАТОМИЯ

Улна и радиоИзбор На Редактора
Уязвимости
Уязвимости
Какво представляват Ulna и Radio? Анатомия: седалка, граници и характерни елементи. Окостяване. Каква е тяхната функция? Патологии: Видове фрактури