ЦЕРЕБРАЛНИ ВЕНТРИКУЛИ - АНАТОМИЯ

Церебрални вентрикулиИзбор На Редактора
Уязвимости
Уязвимости
Какво представляват мозъчните вентрикули? Анатомия: местоположение, връзки и характеристики. Функция: за какво са? Патологии: Хидроцефалия