СЕЛЕГИЛИН - ЛЕКАРСТВА

СелегилинИзбор На Редактора
Сътресение
Сътресение
Селегилин: индикации, ефикасност, начин на употреба, предупреждения, бременност, кърмене, странични ефекти, противопоказания, механизъм на действие, взаимодействия